Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών

 

 

 

Εδώ θα βρείτε το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών (διδασκόμενα  μαθήματα, αριθμός διδακτικών ωρών και διαγωνισμάτων κλπ), όλων των τμημάτων και τάξεων Γυμνασίου – Λυκείου – ΕΠΑΛΤΕΕ, χειμερινής και θερινής περιόδου.

 

 

Χειμερινή περίοδος

Έναρξη από 8 Σεπτεμβρίου

 

 

 

 

Το αναλυτικό πρόγραμμα όλων των τάξεων και τμημάτων της χειμερινής περιόδου.

 

 

Για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για το πως λειτουργούν τα τμήματα (πως γίνεται η διδασκαλία, τα διαγωνίσματα, οργάνωση και δομή διδακτικών ωρών κλπ),  κάνετε κλικ  εδώ .

 

 

 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ

 

 

 

 

Πρόγραμμα α΄ Γυμνασίου

Μαθήματα

Ώρες διδασκαλίας εβδομαδιαίως

Μαθηματικά

4

Αρχαία

2

Ελληνικά

2

ΣΥΝΟΛΟ

8

 

Διαγωνίσματα :  2 κάθε μήνα

 

Πρόγραμμα β΄ Γυμνασίου

Μαθήματα

Ώρες διδασκαλίας εβδομαδιαίως

Μαθηματικά

4

Αρχαία

2

Ελληνικά

2

Φυσική

2

Χημεία

1

ΣΥΝΟΛΟ

11

 

Διαγωνίσματα :  2 κάθε μήνα

 

 

 

Πρόγραμμα γ΄ Γυμνασίου

Μαθήματα

Ώρες διδασκαλίας εβδομαδιαίως

Μαθηματικά

4

Αρχαία

2

Ελληνικά

2

Φυσική

2

Χημεία

1

ΣΥΝΟΛΟ

11

 

Διαγωνίσματα :  2 κάθε μήνα

 

 

Πρόγραμμα Α΄Λυκείου

Μαθήματα

Ώρες διδασκαλίας εβδομαδιαίως

Αρχαία Ελληνικά

3

Νέα Ελληνικά

1

Άλγεβρα

3

Γεωμετρία

2

Χημεία

2

Φυσική

3

ΣΥΝΟΛΟ

14

 

Διαγωνίσματα :  3 κάθε μήνα

 

 

 

Πρόγραμμα Β΄Λυκείου

Μαθήματα γενικής παιδείας

Ώρες διδασκαλίας εβδομαδιαίως

Αρχαία Ελληνικά

1

Νέα Ελληνικά

2

Φυσική

2

Άλγεβρα

2

Γεωμετρία

2

Χημεία

1

ΣΥΝΟΛΟ

10

Μαθήματα Θετικής - Τεχνολογικής κατεύθυνσης

Ώρες διδασκαλίας εβδομαδιαίως

Μαθηματικά

3

Φυσική

2

Χημεία

2

ΣΥΝΟΛΟ

Θετ.  7  -  Τεχν.  5

Μαθήματα Θεωρητικής κατεύθυνσης

Ώρες διδασκαλίας εβδομαδιαίως

Αρχαία Ελληνικά

3

Λατινικά

1

ΣΥΝΟΛΟ

4

 

 

Διαγωνίσματα :  3 κάθε μήνα

 

 

 

Πρόγραμμα Γ΄Λυκείου

Μαθήματα γενικής παιδείας

Ώρες διδασκαλίας εβδομαδιαίως

Νέα Ελληνικά

2

Ιστορία

1

Μαθηματικά

2

Βιολογία

1

Διοίκηση επιχειρήσεων

1

ΣΥΝΟΛΟ

3 ή 4 ώρες

ανάλογα με το μάθημα επιλογής

Μαθήματα Θετικής - Τεχνολογικής κατεύθυνσης

Ώρες διδασκαλίας εβδομαδιαίως

Μαθηματικά

5

Φυσική

3

Βιολογία

2

Χημεία

2

Αρχές Οικονομίας

2

Ανάπτυξη εφαρμογών

2

ΣΥΝΟΛΟ

Θετ.  12  -  Τεχν.  12

ανάλογα με το μάθημα επιλογής

Μαθήματα Θεωρητικής κατεύθυνσης

Ώρες διδασκαλίας εβδομαδιαίως

Αρχαία Ελληνικά

4

Λατινικά

2

Κείμενα Ν. Λογοτεχνίας

2

Ιστορία

2

ΣΥΝΟΛΟ

10

 

Διαγωνίσματα :  4 κάθε μήνα

 

 

ΕΠΑΛ - ΤΕΕ

         

 

 

Πρόγραμμα

Α’ ΕΠΑΛ

Μαθήματα

Ώρες διδασκαλίας εβδομαδιαίως

Μαθηματικά

4

Φυσική

3

Χημεία

2

Έκθεση

2

ΣΥΝΟΛΟ

11

 

Διαγωνίσματα : 1 κάθε μήνα

 

 

Πρόγραμμα Β’ ΕΠΑΛ

Μαθήματα

Ώρες διδασκαλίας εβδομαδιαίως

Μαθηματικά

5

Φυσική

3

Χημεία

2

Έκθεση

2

ΣΥΝΟΛΟ

12

 

 

Διαγωνίσματα : 2 κάθε μήνα

 

Πρόγραμμα

Γ’ ΤΕΕ

Μαθήματα

Ώρες διδασκαλίας εβδομαδιαίως

Μαθηματικά

3

Έκθεση

2

Μάθημα ειδικότητας

2

ΣΥΝΟΛΟ

7

 

Διαγωνίσματα : 3 κάθε μήνα

 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

 

 

Πρόγραμμα Αποφοίτων

Μαθήματα γενικής παιδείας

Ώρες διδασκαλίας εβδομαδιαίως

Μαθηματικά

2

Νέα Ελληνικά

2

ΣΥΝΟΛΟ

4

Μαθήματα Θετικής - Τεχνολογικής κατεύθυνσης

Ώρες διδασκαλίας εβδομαδιαίως

Μαθηματικά

4

Φυσική

3

Χημεία

2

Βιολογία

2

Αρχές Οικονομίας

2

Ανάπτυξη εφαρμογών

2

ΣΥΝΟΛΟ

Θετ.  11  -  Τεχν.  11

ανάλογα με το μάθημα επιλογής

Μαθήματα Θεωρητικής κατεύθυνσης

Ώρες διδασκαλίας εβδομαδιαίως

Αρχαία Ελληνικά

3

Λατινικά

2

Κείμενα Ν. Λογοτεχνίας

2

Ιστορία

1

ΣΥΝΟΛΟ

8

 

Διαγωνίσματα : 3 κάθε μήνα

 

 

Για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για το πώς λειτουργούν τα τμήματα (οργάνωση, διδακτικές ώρες κλπ), κάνετε κλικ  εδώ

 

 

Θερινή περίοδος

Έναρξη από 23 Ιουνίου

 

 

 

 

Το αναλυτικό πρόγραμμα όλων των τάξεων και τμημάτων της θερινής περιόδου.

 

 

Για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για το πως λειτουργούν τα τμήματα (πως γίνεται η διδασκαλία, τα διαγωνίσματα, οργάνωση και δομή διδακτικών ωρών κλπ),  κάνετε κλικ  εδώ .

 

 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ Β’ ΚΑΙ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

 

 

 

Πρoετοιμασία Β΄Λυκείου

Μαθήματα γενικής παιδείας

Ώρες διδασκαλίας εβδομαδιαίως

Νέα Ελληνικά

2

Φυσική

2

Άλγεβρα

2

Γεωμετρία

2

ΣΥΝΟΛΟ

8

Μαθήματα Θετικής - Τεχνολογικής κατεύθυνσης

Ώρες διδασκαλίας εβδομαδιαίως

Μαθηματικά

2

Φυσική

2

Χημεία

1

ΣΥΝΟΛΟ

Θετ.  5  -  Τεχν.  4

Μαθήματα Θεωρητικής κατεύθυνσης

Ώρες διδασκαλίας εβδομαδιαίως

Αρχαία Ελληνικά

3

Λατινικά

2

ΣΥΝΟΛΟ

5

 

 

Διαγωνίσματα : 4 κατά τη διάρκεια και ένα επαναληπτικό σε κάθε μάθημα στο τέλος της προετοιμασίας

 

 

Πρoετοιμασία Γ΄Λυκείου

Μαθήματα γενικής παιδείας

Ώρες διδασκαλίας εβδομαδιαίως

Νέα Ελληνικά

2

Μαθηματικά

2

ΣΥΝΟΛΟ

4 ώρες

 

Μαθήματα Θετικής - Τεχνολογικής κατεύθυνσης

Ώρες διδασκαλίας εβδομαδιαίως

Μαθηματικά

5

Φυσική

3

Βιολογία

2

Χημεία

2

Αρχές Οικονομίας

2

Ανάπτυξη εφαρμογών

2

ΣΥΝΟΛΟ

Θετ.  12  -  Τεχν.  12

ανάλογα με το μάθημα επιλογής

Μαθήματα Θεωρητικής κατεύθυνσης

Ώρες διδασκαλίας εβδομαδιαίως

Αρχαία Ελληνικά

4

Λατινικά

2

Κείμενα Ν. Λογοτεχνίας

2

Ιστορία

2

ΣΥΝΟΛΟ

10

 

Διαγωνίσματα : 4 κατά τη διάρκεια και ένα επαναληπτικό σε κάθε μάθημα στο τέλος της προετοιμασίας

 

 

Για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για το πώς λειτουργούν τα τμήματα (οργάνωση, διδακτικές ώρες κλπ), κάνετε κλικ  εδώ

 

 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕΤΕΞΕΤΑΣΤΕΩΝ

Όλων των τάξεων Γυμνασίου - Λυκείου

 

 

Στα τμήματα μετεξεταστέων, καλύπτουμε όλα τα σημαντικά κομμάτια της ύλης διδάσκοντάς τα απλά (με κατανοητό τρόπο), συστηματικά και μεθοδικά. Στόχος μας είναι ο μαθητής όχι μόνο να περάσει επιτυχώς την τάξη, αλλά και να ξεκινήσει την επόμενη τάξη χωρίς να έχει κενά.

 

Τα τμήματα μετεξεταστέων ξεκινούν από την 1η Ιουλίου. Νέα τμήματα ξεκινούν επίσης από τις 20 Αυγούστου.

 

 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες και για να επικοινωνήσετε μαζί μας κάνετε κλικ εδώ