ΤΑ 5 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ

 

 

Με βάση το ισχύον σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση οι σχολές τις τριτοβάθμιας εκπαίδευσης χωρίζονται σε 5 ομάδες, οι οποίες ονομάζονται επιστημονικά πεδία:

 

·         Επιστημονικό Πεδίο Ι (Ανθρωπιστικές, Νομικές & Κοινωνικές Επιστήμες), το οποίο περιλαμβάνει κυρίως τμήματα θεωρητικών επιστημών, όπως φιλολογικά, νομικά, κοινωνιολογικά κτλ.

·         Επιστημονικό Πεδίο ΙΙ (Θετικές Επιστήμες), το οποίο περιλαμβάνει κυρίως τμήματα μαθηματικών, φυσικής, χημείας κτλ.

·         Επιστημονικό Πεδίο ΙΙΙ (Επιστήμες Υγείας), το οποίο περιλαμβάνει κυρίως τμήματα ιατρικής, οδοντιατρικής, φαρμακευτικής κτλ.

·         Επιστημονικό Πεδίο ΙV (Τεχνολογικές Επιστήμες), το οποίο περιλαμβάνει κυρίως τμήματα πολυτεχνικά, αρχιτεκτονικής κτλ.

·         Επιστημονικό Πεδίο V (Επιστήμες Οικονομίας & Διοίκησης), το οποίο περιλαμβάνει κυρίως οικονομικά τμήματα, τμήματα διοίκησης, χρηματοοικονομικά κτλ.

 

Αν και το ισχύον σύστημα παρέχει την ευελιξία στο μαθητή να κατευθυνθεί σε περισσσότερα από ένα επιστημονικά πεδία, ο μαθητής πριν αποφασίσει, θα πρέπει, εκτός από τις κλίσεις και τις επιθυμίες του για τις σπουδές και το επάγγελμα που θέλει να ακολουθήσει, να μελετήσει προσεκτικά:

 

·         Τα τμήματα που περιλαμβάνει το κάθε επιστημονικό πεδίο.

·         Τον τρόπο υπολογισμού των μορίων από την κάθε κατεύθυνση προς διαφορετικά επιστημονικά πεδία.

 

Τμήματα εκτός συστήματος: Από το ενιαίο σύστημα εισαγωγής εξαιρούνται το τμήμα Εικαστικών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών και το τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης.

 

Η εισαγωγή στα τμήματα αυτά γίνεται κατ’ εξαίρεση του γενικού συστήματος, με βάση τα βαθμολογικά στοιχεία της βεβαίωσης πρόσβασης και του βαθμού που επιτυγχάνουν οι υποψήφιοι στις ειδικές εξετάσεις που διενεργεί χωριστά η καθεμιά από τις σχολές αυτές, στις οποίες κατατίθενται η σχετική αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

 

Από τις σχολές αυτές δίδονται και οι σχετικές πληροφορίες για το χρόνο διεξαγωγής των εξετάσεων και υποβολής των δικαιολογητικών συμμετοχής σε αυτές.

Επιστ. Πεδίο Ι (Ανθρωπιστικές, Νομικές, Κοινωνικές Επιστήμες)

 

1.  Τμήματα ΑΕΙ

·         Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας

·         Αρχειονομίας & Βιβλιοθηκονομίας

·         Βαλκανικών - Σλαβ. & Ανατολ. Σπουδών

·         Βαλκανικών Σπουδών

·         Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας

·         Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας

·         Γλώσσας - Φιλολ. & Πολιτ. Παρευξεινίων Χωρών

·         Δημόσιας Διοίκησης

·         Δημοσιογραφίας & Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας

·         Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος & Νέων Τεχνολογιών

·         Διεθνών & Ευρωπαϊκων Σπουδών

·         Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχ. Ηλικία

·         Εκπαιδευτικής & Κοινων. Πολιτικής

·         Επικοινωνίας & ΜΜΕ / Επικοινωνίας, Μέσων & Πολιτισμού

·         Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού

·         Επιστημών Προσχ. Αγωγής & Εκπ/σης

·         Θεάτρου / Θεατρικών Σπουδών

·         Θεολογίας

·         Θεωρητικών Σπουδών Τέχνης

·         Ιστορίας

·         Ιστορίας Αρχαιολογίας & Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

·         Ιστορίας, Αρχαιολογίας / Διαχ/σης Πολιτισμικών Αγαθών

·         Ιστορίας & Εθνολογίας

·         Ιταλικής & Ισπανικής Γλώσσας & Φιλολ. (Ισπανικής)

·         Ιταλικής & Ισπανικής Γλώσσας & Φιλολ. (Ιταλικής)

·         Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας

·         Κινηματογράφου

·         Κοινωνικής Ανθρωπολογίας & Ιστορίας

·         Κοινωνικής Διοίκησης

·         Κοινωνικής Θεολογίας

·         Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

·         Κοινωνικής Πολιτικής

·         Κοινωνιολογίας

·         Μεθοδολογίας, Ιστορ. & Θεωρίας της Επιστήμης

·         Μεσογειακών Σπουδών

·         Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης

·         Μουσικών Σπουδών

·         Νομικής

·         Ξένων Γλωσ. Μετάφρ. & Διερμ. - Ειδ. Ισπαν. Γλώσ. & Πολιτ.

·         Ξένων Γλωσ. Μετάφρ. & Διερμ. - Ειδ. Μετάφρ. ή Διερμ.

·         Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής

·         Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης

·         Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών / Παιδαγωγικών Προσχ/κής Εκπ/σης

·         Ποιμαντικής & Κοινωνικής Θεολογίας

·         Πολιτικής Επιστήμης & Δημ. Διοίκ.

·         Πολιτικής Επιστήμης & Διεθνών Σχέσεων

·         Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας

·         Πολιτικής Επιστήμης / Πολιτικών Επιστημών

·         Πολιτισμικής Τεχ/γίας & Επικ/νίας

·         Τεχνών Ήχου & Εικόνας

·         Τουρκικών & Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών

·         Φιλολογίας

·         Φιλοσοφίας

·         Φιλοσοφίας - Παιδ/κής

·         Φιλοσοφίας - Παιδ/κής & Ψυχ/γίας

·         Φιλοσοφικών & Κοινων. Σπουδ.

·         Ψυχολογίας / Φιλοσοφίας, Παιδ/κής & Ψυχολογίας

 

2. Τμήματα ΤΕΙ

·         Βιβλιοθηκονομίας / Συστημάτων Πληροφόρησης

·         Βρεφονηπιοκομίας / Προσχολικής Αγωγής

·         Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας

·         Διοίκησης Κοιν/κών - Συνεταιρ/κών Επιχ/σεων & Οργ/σεων

·         Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση & το Εμπόριο

·         Κοινωνικής Εργασίας

·         Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής

·         Μουσειολογίας, Μουσειογραφίας & Σχεδιασμού Εκθέσεων

·         Πληροφορικής & ΜΜΕ

 

3. Στρατιωτικές Σχολές

·         Στρατολογικό Τμήμα ΣΣΑΣ

·         Ψυχολόγων ΣΣΑΣ

 

4. Εκκλησιαστικές Ακαδημίες

·         Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών

·         Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής & Ψαλτικής

Επιστ. Πεδίο ΙΙ (Θετικές Επιστήμες)

 

1.  Τμήματα ΑΕΙ

·         Αξιοποίησης Φυσ. Πόρων & Γεωργ. Μηχ/κής

·         Βιολογίας

·         Γεωγραφίας

·         Γεωλογίας / Γεωπεριβάλλοντος

·         Γεωπονίας

·         Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής & Αγροτικού Περιβάλλοντος

·         Γεωπονίας, Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβάλλοντος

·         Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας

·         Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος

·         Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων

·         Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχ. Ηλικία

·         Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής

·         Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων

·         Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών

·         Επιστήμης των Υλικών

·         Επιστήμης Υπολογιστών / Επιστήμης & Τεχν/γίας Υπολογιστών

·         Επιστήμης & Τεχν/γίας Επικοινωνιών

·         Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού

·         Επιστημών Προσχ. Αγωγής & Εκπ/σης

·         Επιστημών της Θάλασσας

·         Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

·         Εφαρμοσμένων Μαθημ. & Φυσ. Επιστημών

·         Εφαρμοσμένων Μαθηματικών

·         Ζωικής Παραγωγής

·         Κινηματογράφου

·         Μαθηματικών

·         Μεθοδολογίας Ιστορ. & Θεωρίας της Επιστήμης

·         Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων

·         Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών

·         Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης

·         Μουσικών Σπουδών

·         Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής

·         Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης

·         Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών / Επιστημών Προσχ. Εκπ/σης & Αγωγής

·         Περιβάλλοντος

·         Πληροφορικής

·         Πληροφορικής & Τηλεματικής

·         Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών

·         Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική

·         Στατιστικής & Αναλογιστικών - Χρ/οικονομικών Μαθ/κών

·         Στατιστικής

·         Φυσικής

·         Φυτικής Παραγωγής

·         Χημείας

 

2. Τμήματα ΤΕΙ

·         Ανθοκομίας - Αρχιτεκτ. Τοπίου

·         Βιολογικής Γεωργίας

·         Βρεφονηπιοκομίας / Προσχολικής Αγωγής

·         Δασοπονίας & Διαχ/σης Φυσικού Περιβάλλοντος

·         Ζωικής Παραγωγής

·         Θερμοκηπιακών Καλλιεργ. & Ανθοκομίας

·         Ιχθυοκομίας - Αλιείας

·         Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής

·         Οικολογίας & Περιβάλλοντος

·         Πληροφορικής & ΜΜΕ

·         Φυτικής Παραγωγής

 

3. Στρατιωτικές Σχολές

·         Ευελπίδων (ΣΣΕ) - Όπλα

·         Ευελπίδων (ΣΣΕ) - Σώματα

·         Ικάρων (ΣΙ) - Ιπτάμενοι

·         Ικάρων (ΣΙ) - Μηχανικοί (ΣΜΑ)

·         Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) - Μάχιμοι

·         Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) - Μηχανικοί

·         Ιπτάμενων Ραδιοναυτίλω

4. Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού

·         Σχολή Πλοιάρχων

·         Σχολή Μηχανικών

Επιστ. Πεδίο ΙIΙ (Επιστήμες Υγείας)

 

1.  Τμήματα ΑΕΙ

·         Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

·         Βιολογίας

·         Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών  

·         Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας

·         Επιστήμης Διαιτολογίας & Διατροφής

·         Ιατρικής

·         Κτηνιατρικής

·         Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής

·         Νοσηλευτικής

·         Οδοντιατρικής

·         Φαρμακευτικής

 

2. Τμήματα ΤΕΙ

·         Αισθητικής / Κοσμητολογίας

·         Δημόσιας Υγιεινής

·         Διατροφής

·         Διατροφής & Διαιτολογίας

·         Επισκεπτών & Επισκεπτριών Υγείας

·         Εργοθεραπείας

·         Ιατρικών Εργαστηρίων

·         Λογοθεραπείας

·         Μαιευτικής

·         Νοσηλευτικής

·         Οδοντικής Τεχνολογίας

·         Οπτικής & Οπτομετρίας

·         Ραδιολογίας - Ακτινολογίας

·         Φυσικοθεραπεία

 

3. Στρατιωτικές Σχολές

·         Αξιωματικών Νοσηλ. (ΣΑΝ)

·         Ιατρικό (ΣΣΑΣ)

·         Κτηνιατρικό (ΣΣΑΣ)

·         Οδοντιατρικό (ΣΣΑΣ)

·         Φαρμακευτικό (ΣΣΑΣ)

Επιστ. Πεδίο ΙV (Τεχνολογικές Επιστήμες)

 

1.  Τμήματα ΑΕΙ

·         Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών

·         Αγροτικής Ανάπτυξης

·         Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης

·         Αξιοποίησης Φυσ. Πόρων & Γεωργ. Μηχ/κής

·         Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

·         Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

·         Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας

·         Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών  

·         Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας

·         Γεωπονίας

·         Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής & Αγροτικού Περιβάλλοντος

·         Γεωπονίας, Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβάλλοντος

·         Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας

·         Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσ. Πόρων

·         Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος

·         Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσ. Πόρων

·         Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος & Νέων Τεχνολογιών

·         Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων

·         Διοίκησης Τεχνολογίας

·         Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας

·         Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων

·         Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών

·         Επιστήμης των Υλικών

·         Επιστήμης Υπολογιστών / Επιστήμης & Τεχν/γίας Υπολογιστών

·         Επιστήμης & Τεχν/γίας Τηλεπικοινωνιών

·         Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

·         Εφαρμοσμένων Μαθημ. & Φυσ. Επιστημών

·         Ζωικής Παραγωγής

·         Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ

·         Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Η/Υ

·         Ηλεκτρονικών Μηχ/κών & Μηχ/κών Η/Υ

·         Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων

·         Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

·         Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων

·         Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών

·         Μηχανικών Οικονομίας & Διοίκησης

·         Μηχανικών Ορυκτών Πόρων

·         Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης

·         Μηχανικών Περιβάλλοντος

·         Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλ/νιών / Πληροφοριακών & Επικ. Συστημάτων

·         Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων

·         Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & (Περιφερειακής) Ανάπτ.

·         Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών

·         Μηχανολόγων Μηχανικών

·         Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας

·         Ναυπηγών Μηχ/γων Μηχ/κών

·         Περιβάλλοντος

·         Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης

·         Πληροφορικής

·         Πληροφορικής & Τηλεματικής

·         Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών

·         Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική

·         Πολιτικών Μηχανικών

·         Πολιτισμικής Τεχ/γίας & Επικ/νίας

·         Τεχνών Ήχου & Εικόνας

·         Φυτικής Παραγωγής

·         Χημικών Μηχανικών

 

2. Τμήματα ΤΕΙ

·         Ανακαίνισης & Αποκατάστασης Κτιρίων

·         Ανθοκομίας - Αρχιτεκτ. Τοπίου

·         Αυτοματισμού

·         Βιολογικής Γεωργίας

·         Βιομηχανικής Πληροφορικής

·         Βιομηχανικού Σχεδιασμού

·         Γεωπληροφορικής & Τοπογραφίας

·         Γεωργικών Μηχανών & Αρδεύσεων / Μηχ/γίας & Υδ. Πόρων

·         Γεωτεχνολογίας & Περιβάλλοντος

·         Γραφιστικής

·         Δασοπονίας & Διαχ/σης Φυσικού Περιβάλλοντος

·         Εκπαιδ/κών Ηλεκτρολογίας Α.Σ.Π.Τ.Ε.

·         Εκπαιδ/κών Ηλεκτρονικής Α.Σ.Π.Τ.Ε.

·         Εκπαιδ/κών Μηχανολογίας Α.Σ.Π.Τ.Ε.

·         Εκπαιδ/κών Πολιτικών Δομικών Έργων Α.Σ.Π.Τ.Ε.

·         Εκπαιδ/κών Πολιτικών Έργων Υποδομής Α.Σ.Π.Τ.Ε.

·         Εμπορίας & Ποιοτ. Ελέγχου Αγροτ. Προϊόντων

·         Ενεργειακής Τεχνικής / Τεχνολογίας

·         Εσωτερικής Αρχιτ/κής, Διακόσμησης & Σχεδιασμού Αντικειμένων

·         Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων

·         Ζωικής Παραγωγής

·         Ηλεκτρολογίας

·         Ηλεκτρονικής

·         Ηλεκτρονικών Υπολ. Συστημάτων

·         Θερμοκηπιακών Καλλιεργ. & Ανθοκομίας

·         Ιχθυοκομίας - Αλιείας

·         Κλωστοϋφαντουργίας

·         Μηχανολογίας

·         Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής

·         Ναυπηγικής

·         Οικολογίας & Περιβάλλοντος

·         Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών

·         Οχημάτων

·         Πληροφορικής

·         Πληροφορικής & Επικοινωνιών

·         Πληροφορικής & Τεχνολογίας H/Y

·         Πολιτικών Δομικών Έργων

·         Πολιτικών Έργων Υποδομής

·         Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης

·         Σχεδιασμού & Παραγ. Ενδυμάτων

·         Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου

·         Τεχνολογίας Αεροσκαφών

·         Τεχνολογίας Αλιείας - Υδατοκαλλιεργειών

·         Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων

·         Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών

·         Τεχνολογίας Ήχου & Μουσικών Οργάνων

·         Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων

·         Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου

·         Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών

·         Τεχνολογίας Τροφίμων

·         Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης

·         Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων & Δικτύων

·         Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης

·         Τοπογραφίας

·         Τυποποίησης & Διακίνησης Προϊόντων

·         Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος

·         Φυτικής Παραγωγής

·         Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών Τεχνών

 

3. Στρατιωτικές Σχολές

·         Ευελπίδων (ΣΣΕ) - Όπλα

·         Ευελπίδων (ΣΣΕ) - Σώματα

·         Ικάρων (ΣΙ) - Ιπτάμενοι

·         Ικάρων (ΣΙ) - Μηχανικοί (ΣΜΑ)

·         Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν.)

·         Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (Σ.Μ.Υ.) - Όπλα

·         Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (Σ.Μ.Υ.) - Σώματα

·         Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) - Μάχιμοι

·         Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) - Μηχανικοί

·         Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (Σ.Τ.Υ.Α.)

·         Ιπτάμενων Ραδιοναυτίλων

4. Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού

·         Σχολή Πλοιάρχων

·         Σχολή Μηχανικών

5. Εκκλησιαστικές Ακαδημίες

·         Πρόγραμμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων

Επιστ. Πεδίο V (Επιστήμες Οικονομίας και Διοίκησης)

 

1.  Τμήματα ΑΕΙ

·         Αγροτικής Ανάπτυξης

·         Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης

·         Βαλκανικών - Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών

·         Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας

·         Δημόσιας Διοίκησης

·         Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσ. Πόρων

·         Διεθνών & Ευρωπ. Οικον. & Πολ. Σπουδών

·         Διεθνών & Ευρωπ. Οικον. Σπουδών

·         Διεθνών Οικον. Σχέσεων & Ανάπτυξης

·         Διοίκησης Επιχειρήσεων

·         Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων

·         Διοίκησης Τεχνολογίας

·         Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας

·         Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

·         Μάρκετινγκ & Διοίκησης Λειτουργιών

·         Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας

·         Ναυτιλιακών Σπουδών

·         Ναυτιλίας & Επιχειρηματικών Υπηρεσιών

·         Οικιακής Οικονομίας & Οικολογίας

·         Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης

·         Οικονομικών Επιστημών / Οικονομικής Επιστήμης

·         Οργάνωσης & Διαχείρισης Αγρ. Εκμεταλλεύσεων

·         Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού

·         Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων

·         Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης

·         Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής

 

2. Τμήματα ΤΕΙ

·         Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας

·         Διαχείρισης Πληροφοριών

·         Διεθνούς Εμπορίου

·         Διοίκησης & Διαχείρισης Έργων

·         Διοίκησης Γεωργ. Εκμεταλλεύσεων

·         Διοίκησης Επιχειρήσεων

·         Διοίκησης Κοιν/κών - Συν/κών Επιχ/σεων & Οργ/σεων

·         Διοίκησης Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας

·         Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού

·         Εμπορίας & Διαφήμισης

·         Επιχειρηματικού Σχεδιασμού & Πληρ/κών Συστημάτων

·         Εφαρμογών Ξένων Γλωσ. στη Διοίκηση & στο Εμπόριο

·         Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση & στην Οικονομία

·         Λογιστικής

·         Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης

·         Τοπικής Αυτοδιοίκησης

·         Τουριστικών Επιχειρήσεων / Επαγγελμάτων

·         Τυποποίησης & Διακίνησης Προϊόντων

·         Χρηματοοικονομικής & Ασφαλιστικής

·         Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής

·         Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών

 

3. Στρατιωτικές Σχολές

·         Ανθυποπυραγών

·         Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας

·         Αστυφυλάκων

·         Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν.)

·         Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (Σ.Μ.Υ.) - Όπλα

·         Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (Σ.Μ.Υ) - Σώματα

·         Οικονομικό (ΣΣΑΣ)

·         Υπαξιωματικών Διοικ. Αεροπορίας